PRODUCT DETAIL

Dessicant Air Breather Filter

PRODUCT INFORMATION

BRAND: FILTROIL
GROUP: Oil filtration system

CONTACT INFORMATION

Telephone: (66-2) 832-3497
Fax: (66-2) 832-3499
E-Mail: sale@scpp.co.th, scppengineering9@gmail.com
ติดต่อสอบถาม

Dessicant Air Breather Filter


http://scpp.co.th/userdata/98/product.jpg

ตัวกรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ  Air Breather

สำหรับเครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค :  ปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามช่วงเวลาการทำงานของเครื่องจักร ทำให้มีอากาศไหลเข้า-ออก จากถังน้ำมันไฮดรอลิคตลอดเวลา อากาศจะนำความชื้นและอนุภาคขนาดเล็กผ่านช่องหายใจ (Air Breather) เข้าไปปนกับน้ำมัน จะทำให้น้ำมันสกปรก และเร่งการสึกหรอของเครื่องจักร

สำหรับเกียร์บ็อก : ปริมาตรของน้ำมันหล่อลื่นที่ขยายตัวและหดตัวตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการกระเพื่อมของน้ำมันหล่อลื่นในเกียร์บ็อก ที่เกิดจากการวิดน้ำมันของฟันเฟือง จะทำให้มีอากาศไหล เข้า - ออก จากเกียร์บ็อกได้เช่นกัน อากาศก็จะนำความชื้นและอนุภาคเข้าไปปนกับน้ำมัน ความชื้นหรือน้ำจะทำให้ความหนืดของน้ำมันน้อยลง เป็นสาเหตุให้ ซีล ตลับลูกปืน และฟันเฟือง เสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้นหากต้องการให้เครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่นใช้งานได้นานขึ้น เราต้องควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่จะเข้าทางช่องหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรหรือเกียร์บ็อกที่ต้องทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่น หรือมีความชื้นในอากาศสูง จะมีปัญหาจากการปนเปื้อนที่เข้าทางช่องหายใจมากกว่าเครื่องจักรที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

ความชื้น จะลดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร และทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร อนุภาคขนาดเล็กที่เข้าสู่น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรทางช่องหายใจ จะเพิ่มความฝืดและการสึกหรอในเครื่องจักรให้เร็วขึ้น ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงบ่อยขึ้น สำหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้วความสะอาด และปราศจากความชื้นของน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ตัวกรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ เหมาะที่จะใช้กับเกียร์บ็อก ถังน้ำมันไฮดรอลิค     ถังน้ำมันหล่อลื่น  รถตักดิน เครื่องจักรในงานเหมือง ตัวกรองอากาศช่องหายใจ, air breather filter, air breather filter

 

ประโยชน์ของตัวกรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ  Air Breather, Air Breather, Air Breather

- กำจัดความชื้นที่จะเข้าทางช่องหายใจ

- ยืดอายุของน้ำมันหล่อลื่น ยืดอายุของเครื่องจักร

- สามารถกรองละอองขนาดเล็กและความชื้นในอากาศได้

- ป้องกันเครื่องจักรที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้นสูงได้

- ลดงานซ่อมบำรุง  เพราะจะป้องกันปั๊มและวาล์วให้เสียหายช้าลง


http://scpp.co.th/userdata/98/Image1.jpg
http://scpp.co.th/userdata/98/Image2.1.jpg
http://scpp.co.th/userdata/98/Image3.jpg

SCPP.CO.TH ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ไฮดรอลิค (Hydraulic Tols)
เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือช่าง อะไหล่ ต่างๆ ครบวงจร มาตรฐานยุโรบและอเมริกา
สนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-832-3497 หรือ อีเมล์ : Sale@scpp.co.th